Ngày 27/12/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1855/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 27/12/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1855/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu cụ thể của Chiến lược là phấn đấu đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao độ chính xác trong việc đánh giá trữ lượng các nguồn năng lượng sơ cấp; đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế-xã hội; phát triển các nhà máy lọc dầu, đưa tổng công suất các nhà máy lọc dầu lên khoảng 25-30 triệu tấn dầu thô vào năm 2020; bảo đảm mức dự trữ chiến lược xăng dầu quốc gia đạt 45 ngày tiêu thụ bình quân vào năm 2010, đạt 60 ngày vào năm 2020 và đạt 90 ngày vào năm 2025; hoàn thành chương trình năng lượng nông thôn, miền núi; chuyển mạnh các ngành điện, than, dầu khí sang hoạt động theo cơ chế thị trường cạnh tranh có sự điều tiết của Nhà nước, hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh giai đoạn sau 2022, thị trường kinh doanh than, dầu khí từ nay đến năm 2015; tích cực chuẩn bị để đưa tổ máy điện hạt nhân đầu tiên vận hành vào năm 2020, đến năm 2050 năng lượng điện hạt nhân chiếm khoảng 15-20% tổng tiêu thụ năng lượng thương mại toàn quốc; phấn đấu thực hiện liên kết lưới điện khu vực bằng cấp điện áp đến 500kV từ năm 2010-2015, thực hiện liên kết hệ thống khí thiên nhiên khu vực từ năm 2015-2020.

Chiến lược đưa ra 4 định hướng phát triển cho các ngành điện, than, dầu khí, năng lượng mới và tái tạo; 3 chính sách về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giá năng lượng và bảo vệ môi trường; 3 giải pháp về đầu tư phát triển, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực và cơ chế tổ chức. Bộ Công thương là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược này. Các Bộ (Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo), ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện tổt nội dung Chiến lược.

Quyết định được đăng Công báo ngày 5/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article