Chỉ doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và Giấy phép kinh doanh nitrat amôn hàm lượng cao mới được bán nitrat amôn hàm lượng cao cho doanh nghiệp sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Ngày 19/2/2008, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 02/2008/TT-BCT hướng dẫn điều kiện kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh Nitrat amôn hàm lượng cao.

Chỉ doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và Giấy phép kinh doanh nitrat amôn hàm lượng cao mới được bán nitrat amôn hàm lượng cao cho doanh nghiệp sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Để được kinh doanh mặt hàng này, các doanh nghiệp phải thành lập theo quy định của pháp luật, có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có đăng ký mã số thuế, có Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp, đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật-trang thiết bị-quy trình kinh doanh và được Bộ quản lý ngành cho phép đưa nitrat amôn vào kinh doanh.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nitrat amôn hàm lượng cao được gửi tới Bộ Công thương và được cấp trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Giấy phép kinh doanh này có thời hạn là từ 3 năm đến 5 năm, có thể bị thu hồi, đổi hoặc cấp lại. Doanh nghiệp lập báo cáo kinh doanh nitrat amôn hàm lượng cao định kỳ 6 tháng và 1 năm gửi Sở quản lý ngành và Bộ Công thương.

Quyết định được đăng Công báo ngày 28/2/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article