Ngày 21/1/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 02/2008/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất máy động lực và máy nông nghiệp giai đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2020.

Ngày 21/1/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 02/2008/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất máy động lực và máy nông nghiệp giai đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2020.

Quy hoạch đưa ra các mục tiêu phát triển và quy hoạch chi tiết ngành máy động lực và máy nông nghiệp, các giải pháp về chính sách để phát triển ngành công nghiệp này. Quy hoạch đề nghị Chính phủ cho các dự án đầu tư sản xuất máy động lực, máy nông nghiệp được áp dụng tối đa các chính sách ưu đãi theo quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách khuyến khịch phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn. Đối với các cụm linh phụ kiện phức tạp, đòi hỏi công nghệ cao mà các nhà sản xuất trong nước không sản xuất được, không có ý định sản xuất hoặc sản xuất không hiệu quả về lâu dài (trong vòng 5-10 năm), đề nghị Chính phủ xem xét, cho áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu thấp hoặc bằng không để giảm giá thành của toàn bộ thiết bị.

Quyết định được đăng Công báo ngày 6/2/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article