Mức thuế này được đánh từ 3.000 USD (dung tích xilanh dưới 1.000cc) đến 30.000 USD (dung tích xilanh trên 5.000cc)

Cùng ngày với Quyết định số 13/2008/QĐ-BTC về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe ôtô chở người, ngày 11/03/2008, Bộ Tài chính đã ban hành  quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng chở từ 15 người trở xuống nhập khẩu. Mức thuế này được đánh từ 3.000 USD (dung tích xilanh dưới 1.000cc) đến 30.000 USD (dung tích xilanh trên 5.000cc)

Quyết định được đăng Công báo ngày 18/3/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 92/2007/QĐ-BTC ngày 1/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.           

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article