Ngày 29/2/2008, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 29/2/2008, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thông tư hướng dẫn cụ thể việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với việc cố ý thực hiện hành vi  xâm phạm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp (hàng hóa giả nhãn hiệu) với quy mô và mục đích thương mại đã thu lợi nhuận từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại vật chất cho chủ quyền tác giả hoặc quyền liên quan từ 50 triệu đồng trở lên. Điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự là khi có yêu cầu của chủ quyền tác giả hoặc quyền liên quan, có yêu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/31/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article