Ngày 4/3/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.

Ngày 4/3/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.

Theo Quy hoạch, sản lượng thiếc thỏi các loại năm 2010 đạt khoảng 2.600 tấn, từ năm 2015 đạt trên 3.000 tấn; sản lượng khai tuyển và luyện hợp kim vonfram từ nguồn quặng vonfram trong nước năm 2010 đạt khoảng 3.600 tấn WO3 và khoảng 1.000 tấn hợp kim, từ năm 2015 đạt 4.900-5.000 tấn WO3 và 3.000-3.500 tấn hợp kim; v.v... Các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài được khuyến khích tham gia sản xuất kim loại và hợp kim thiếc, vonfram và antimon có chất lượng và giá trị gia tăng cao. Nhu cầu vốn đầu tư phát triển công nghiệp khai thác, chế biến quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2025 ước khoảng 6.130-6.200 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khoảng 5.200 tỷ đồng.

Quy hoạch đưa ra danh sách các khu vực cấm, tạm thời cấm, hạn chế hoạt động khoáng sản và dự trữ tài nguyên khoáng sản thiếc, vonfram, antimon quốc gia; nhu cầu thiếc, vonfram và antimon của Việt Nam; quy hoạch thăm dò quặng thiếc, vonfram và antimon, quy hoạch khai thác, chế biến quặng, thiếc, vonfram, antimon; các giải pháp và chính sách chủ yếu; Danh mục các đề án thăm dò, dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng thiếc, vonfram, antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.

Quyết định được đăng Công báo ngày 19/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article