được Bộ Tư pháp ban hành tại Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP ngày 20/2/2008.

Ngày 20/2/2008, Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP ban hành 9 mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng. Đó là các mẫu Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên; Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng, Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng, Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (Phòng công chứng do một công chứng viên hoặc hai công chứng viên trở lên thành lập).

Quyết định được đăng Công báo ngày 3/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article