được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 28/2008/QĐ-BCT ngày 18/8/2008.

được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 28/2008/QĐ-BCT ngày 18/8/2008.

Quy hoạch nêu quan điểm phát triển công nghiệp khai thác quặng apatít, mục tiêu phát triển, dự báo nhu cầu quặng apatít và quy hoạch thăm dò, quy hoạch khai thác quặng, quy hoạch tuyến quặng, nhu cầu vốn và các dự án đầu tư. Các khu vực dự kiến tập trung thăm dò địa chất trong giai đoạn Quy hoạch bao gồm: Khu Tam Đỉnh-Làng Phúng; khu Phú Nhuận; vùng quặng Bát Xát-Lũng Pô; vùng Bảo Hà-Trái Hút; khu Bắc Nhạc Sơn từ khai trường 25 đến khai trường 29. Quy hoạch đưa ra các giải pháp, chính sách, phát triển đào tạo nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, giải pháp về vốn đầu tư và các Phụ lục về Dự kiến sản lượng khai thác và tuyển quặng giai đoạn 2008-2020, Dự kiến tiến độ và vốn thăm dò, Trữ lượng quặng huy động và khối lượng khai thác, Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2008-2020, Tổng hợp các dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng apatít giai đoạn 2008-2020 có tính đến sau năm 2020.

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article