vừa được Bộ Công thương ban hành tại Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT ngày 4/8/2008.

vừa được Bộ Công thương ban hành tại Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT ngày 4/8/2008.

Quy hoạch đưa ra quan điểm và mục tiêu phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến quặng đá quý, đất hiếm và urani; dự báo nhu cầu đá quý, đất hiếm và urani; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, giải pháp chính sách chủ yếu để thực hiện quy hoạch (khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia vào việc gia công và chế tác hàng xuất khẩu trên cơ sở nguyên liệu nhập thông qua chính sách điều chỉnh giảm thuế VAT đối với gia công, chế tác đá quý  và thuế nhập khẩu đá quý thô (kể cả kim cương) phục vụ gia công xuất khẩu;  tạo điều kiện cấp phép khai thác nhanh cho doanh nghiệp triển khai dự án, cho phép các doanh nghiệp ứng đụng đất hiếm trong sản xuất phân bón, phụ gia dầu diezen được hưởng chính sách ưu đãi của Chính phủ như đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao để khuyến khích phát triển sản xuất quy mô công nghiệp v.v…). Ước tính vốn đầu tư cho công tác thăm dò, khai thác và chế biến quặng đá quý, đất hiếm và urani khoảng 3.330-34.060 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư gồm vốn tự thu xếp của doanh nghiệp, vốn vay đầu tư phát triển của Nhà nước và vay thương mại, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Quyết định được đăng Công báo ngày 18/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article