Quy hoạch đưa ra quan điểm, mục tiêu phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020. Tiếp tục đầu tư phát triển các loại vật liệu cơ bản như xi măng, vật liệu ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng, vật liệu xây, vật liệu lợp, đá xây dựng, cát xây dựng và vật liệu trang trí hoàn thiện, đồng thời chú trọng phát triển các loại vật liệu mới, thân thiện với môi trường.

Ngày 29/8/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020.

Quy hoạch đưa ra quan điểm, mục tiêu phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020. Tiếp tục đầu tư phát triển các loại vật liệu cơ bản như xi măng, vật liệu ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng, vật liệu xây, vật liệu lợp, đá xây dựng, cát xây dựng và vật liệu trang trí hoàn thiện, đồng thời chú trọng phát triển các loại vật liệu mới, thân thiện với môi trường. Quy hoạch nêu định hướng phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020 như không đầu tư mới các nhà máy xi măng lò đứng và các trạm nghiền không có cơ sở sản xuất clanke, không xuất khẩu cát trắng chưa qua chế biến, hạn chế tối đa việc sản xuất vật liệu xây dựng từ đất nông nghiệp, khuyến khích đầu tư phát triển và sử dụng vật liệu xây không nung, ngừng khai thác các mỏ đá nằm gần các khu danh lam thắng cảnh, gần thành phố, khu dân cư để đảm bảo môi trường, phát triển sản xuất cát nghiền với công nghệ tiên tiến, công suất từ 50.000m3/năm trở lên để thay thế một phần cát tự nhiên sử dụng cho bêtông, phát triển sản xuất vật liệu composite có độ cứng cao, các loại tấm nhựa cứng, vật liệu cách âm, cách nhiệt từ bông sợi khoáng, bong thủy tinh, bông gốm và các loại vật liệu cách âm, các nhiệt bằng nguyên liệu vô cơ và hữu cơ v.v…UBND cấp tỉnh tổ chức lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020 phù hợp với Quy hoạch này và quản lý, chỉ đạo các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng theo đúng quy hoạch, phù hợp với tình hình địa phương.

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/9/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế các Quyết định số 115/2001/QĐ-TTg ngày 1/8/2001, Quyết định số 133/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article