Theo Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008, mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng là 200 USD/tấn.

Theo Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008, mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng là 200 USD/tấn. Bộ Tài chính được giao điều chỉnh tăng hoặc giảm không quá 20% mức thuế trên. Trường hợp cần điều chỉnh vượt trên mức 20%, Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Quyết định được đăng Công báo ngày 15/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article