Mức cao nhất thuộc về thị trường Nhật Bản đối với người lao động làm công nhân nhà máy, xây dựng, thị trường Nhật Bản (mọi ngành nghề) – 1.500 USD. Mức tiền thấp nhất thuộc về thị trường Đài Loan đối với công việc là thuyền viên tàu đánh cá xa bờ, lao động làm việc tại gia đình ở thị trường Malaysia và Ả rập Xê út (0 USD).

Mức tiền môi giới tối đa người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại 45 thị trường vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định tại Quyết định số 61/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 12/8/2008.

Mức cao nhất thuộc về thị trường Nhật Bản đối với người lao động làm công nhân nhà máy, xây dựng, thị trường Nhật Bản (mọi ngành nghề) – 1.500 USD. Mức tiền thấp nhất thuộc về thị trường Đài Loan đối với công việc là thuyền viên tàu đánh cá xa bờ, lao động làm việc tại gia đình ở thị trường Malaysia và Ả rập Xê út (0 USD). Căn cứ vào mức tiền quy định tại Quyết định này, doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động mức tiền cụ thể mà người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp.  Mức tiền này phải được ghi rõ trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và doanh nghiệp được thu một lần trước khi người lao động xuất cảnh ra nước ngoài làm việc.

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 05/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/1/2007 quy định mức phí môi giới xuất khẩu lao động tại một số thị trường.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article