Các đơn vị thực hiện dịch vụ thực phẩm bán rong có nguy cơ cao phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do UBND quận, huyện, thị xã nơi quản lý hộ khẩu cấp hoặc UBND xã, phường, thị trấn (nếu được ủy quyền của UBND cấp quận, huyện, thị xã) và các điều kiện khác.

Ngày  8/12/2005, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT quy định về các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ và phục vụ ăn uống trên lãnh thổ Việt Nam.

Quyết định quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cửa hàng ăn, nhà hàng ăn uống, cơ sở ăn uống ở khách sạn, quán ăn, căng tin, nhà ăn, bếp ăn tập thể, quán rượu, bia, nước giải khát, cửa hàng bán bánh, kẹo, sữa, đường, cửa hàng bán thịt, thủy sản, gạo, lương thực, ngũ cốc, bán thức ăn chín, cửa hàng tương, cà, dưa, mắm, gia vị, dầu ăn. Các đơn vị thực hiện dịch vụ thực phẩm bán rong có nguy cơ cao phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do UBND quận, huyện, thị xã nơi quản lý hộ khẩu cấp hoặc UBND xã, phường, thị trấn (nếu được ủy quyền của UBND cấp quận, huyện, thị xã) và các điều kiện khác quy định tại Điều 21 Quyết định này. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao trong lễ hội, tại khu du lịch phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Nhân viên làm dịch vụ ăn uống tại khu du lịch phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất một năm một lần, có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân.

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article