Thực hiện Kế hoạch Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm giai đoạn 2006-2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 236/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2006, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) tổ chức Tuần lễ Quốc gia Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ nhất năm 2008  từ ngày 17/11/2008 đến ngày 21/11/2008 tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc.

Thực hiện Kế hoạch Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm giai đoạn 2006-2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 236/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2006, mở rộng phạm vi, tạo cơ hội hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm đối tác, xúc tiến thương mại-đầu tư trong và ngoài nước, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) tổ chức Tuần lễ Quốc gia Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ nhất năm 2008  từ ngày 17/11/2008 đến ngày 21/11/2008 tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc.

Với chủ đề “Liên kết, hội nhập cùng phát triển”, Tuần lễ Quốc gia Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2008 bao gồm các hoạt động chính như Diễn đàn, Triển lãm, Tọa đàm trên truyền hình và một loạt các khóa đào tạo cho các DNNVV Việt Nam được triển khai đồng bộ trên toàn quốc.

Mục đích của Tuần lễ này nhằm huy động các nguồn lực hỗ trợ DNNVV thông qua tăng cường nhận thức xã hội và các hoạt động khác; tạo ra diễn đàn kinh doanh giữa các DNNVV nhằm trao đổi kinh nghiệm, giải đáp vướng mắc về đầu tư và thương mại để đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện khung pháp lý; xây dựng cầu nối giữa các DNNVV với các tập đoàn, tổng công ty về cung cấp dịch vụ tài chính, dịch vụ phát triển kinh doanh; triển lãm các sản phẩm của doanh nghiệp; và nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực thông qua giao lưu, trao đổi và các chương trình đào tạo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các bộ ban ngành địa phương có liên quan là các cơ quan phối hợp với VCCI tổ chức Tuần lễ này.

Dự kiến sẽ tổ chức 02 diễn đàn DNNVV tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với các chủ đề chính như: Các chính sách phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, DNNVV Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu-phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát huy hữu hiệu các công cụ tài chính để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế địa phương (LED),… Tại triển lãm Quốc gia DNNVV 2008, các DNNVV sẽ có cơ hội trưng bày các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng của mình. Đối tượng tham gia triển lãm là các DNNVV hoạt động trong tất cả các lĩnh vực kinh tế; các tập đoàn, tổng công ty, quỹ đầu tư, hiệp hội trong và ngoài nước; các dự án, chương trình hỗ trợ DNNVV của các tổ chức.

Các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký gian hàng trưng bày tại Triển lãm, tham dự các khoá đào tạo hay các buổi diễn đàn có thể đăng ký trực tiếp tại website  www.smeweek.org hoặc www.smeweek.vn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article