Theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BCT ngày 22/8/2008, thương nhân xuất khẩu sắt, thép không phải xin cấp giấy phép xuất khẩu tự động cho các lô hàng xuất khẩu.

Theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BCT ngày 22/8/2008, thương nhân xuất khẩu sắt, thép không phải xin cấp giấy phép xuất khẩu tự động cho các lô hàng xuất khẩu. Chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép sản xuất trong nước và nhập khẩu trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/20078 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết định được đăng Công báo ngày 8/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article