Khu Kinh tế Hòn La là khu kinh tế tổng hợp, gồm các ngành và lĩnh vực: công nghiệp nhiệt điện; đóng, sửa chữa tàu biển và tàu đánh cá; cảng biển, du lịch, thương mại, dịch vụ; phát triển đô thị và những ngành kinh tế khác gắn với Hành lang kinh tế quốc lộ 12A, Khu Kinh tế cửa khẩu Cha Lo.

Quy hoạch phát triển Khu Kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bìnhđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1545/QĐ-TTg ngày 27/10/2008.

Khu Kinh tế Hòn La – bao gồm 6 xã ven biển của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, với diện tích khoảng 10.000 ha (trong đó đất liền khoảng 8.900 ha, phần đảo và biển khoảng 1.000 ha) - là khu kinh tế tổng hợp, gồm các ngành và lĩnh vực: công nghiệp nhiệt điện; đóng, sửa chữa tàu biển và tàu đánh cá; cảng biển, du lịch, thương mại, dịch vụ; phát triển đô thị và những ngành kinh tế khác gắn với Hành lang kinh tế quốc lộ 12A, Khu Kinh tế cửa khẩu Cha Lo. Khu Kinh tế này được quy hoạch với các khu phi thuế quan và khu thuế quan (bao gồm các khu công nghiệp, khu cảng và dịch vụ hậu cần cảng, khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch-dịch vụ, khu hành chính). Khu Kinh tế Hòn La được áp dụng những ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định ưu đãi đặc biệt khác phù hợp với mô hình các khu kinh tế trong khu vực và pháp luật Việt Nam.

Quy hoạch nêu rõ quan điểm chỉ đạo và mục tiêu phát triển chủ yếu, mô hình phát triển, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu, dự báo dân số, dự báo nhu cầu lao động, định hướng sử dụng đất đến năm 2020, lựa chọn các giai đoạn phát triển trọng điểm đầu tư, một số giải pháp thực hiện chủ yếu, danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư trong Khu Kinh tế Hòn La.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article