áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đăng ký sản xuất, kinh doanh rau quả, chè; các tổ chức, cá nhân liên quan đến chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế; chứng nhận và công bố; kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn tại Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008.

Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau quả và chè an toàn - ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 - được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đăng ký sản xuất, kinh doanh rau quả, chè; các tổ chức, cá nhân liên quan đến chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế; chứng nhận và công bố; kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn tại Việt Nam.

Nhà sản xuất gửi hồ sơ đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) nơi sản xuất. Sở NN và PTNT sẽ thành lập đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra hồ sơ và thực địa. Nếu nhà sản xuất đảm bảo điều kiện theo quy định, đoàn sẽ đề nghị Sở NN và PTNT cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế. Giấy chứng nhận này có hiệu lực không quá 3 năm. Nếu nhà sản xuất đã có Giấy chứng nhận VietGap (Giấy chứng nhận cấp cho nhà sản xuất đáp ứng đủ điều kiện của Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam) thì không phải gửi loại hồ sơ này tới Sở NN và PTNT.

Quy định nêu rõ các điều kiện sản xuất, chế biến rau, quả, chè an toàn; việc công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn; trách nhiệm của nhà sản xuất rau, quả, chè an toàn v.v…Tổ chức, cá nhân  có ĐKKD rau, quả, chè tại cửa hàng, đại lý phải thực hiện các quy định có liên quan của ngành thương mại, ngành y tế, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện: có bản sao hợp lệ Thông báo tiếp nhận bản công bố rau, quả, chè an toàn của Sở NN và PTNT; hợp đồng, hóa đơn nhập, xuất, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc sổ sách ghi chép thể hiện rõ chủng loại, khối lượng, nguồn gốc xất xứ rau, quả, chè an toàn và thời gian xuất nhập khẩu; sản phẩm rau, quả, chè an toàn phải có bao gói, thùng chứa, dây buộc hợp vệ sinh, trên bao bì hoặc nhãn gắn trực tiếp vào từng sản phẩm tối thiểu phải có các thông tin sau: tên, địa chỉ nhà sản xuất; dòng chữ “Rau, quả, chè an toàn”.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 43/2007/QĐ-BNN ngày 16/5/2007, Quyết định số 106/2007/QĐ-BNN ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article