Mức  tiền phạt thấp nhất là 20.000 đồng (đối với cá nhân có hành vi gian lận trong cân, đong, đo đếm hàng hóa có giá trị tới 100.000 đồng v.v…), mức cao nhất là 70 triệu đồng (vận chuyển xăng dầu có giá trị từ trên 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng trái phép vào biên giới, v.v…).

Ngày 22/9/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2008/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại.

Nghị định quy định rõ hình thức và mức xử phạt đối với các hành vi đầu cơ hàng hóa; găm hàng, tăng giá quá mức; đưa tin thất thiệt về thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ; vi phạm về kê khai giá, đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ; vi phạm về niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ; xuất lậu xăng, dầu, thóc, gạo, lâm sản, khoáng sản qua biên giới; gian lận về đo lường, đóng gói hàng hóa và chất lượng hàng hóa, dịch vụ v.v…Cá nhân có các hành vi nêu trên phải chịu phạt tiền và các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả (tịch thu số tiền bất chính thu được, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các loại giấy phép kinh doanh v.v…). Mức  tiền phạt thấp nhất là 20.000 đồng (đối với cá nhân có hành vi gian lận trong cân, đong, đo đếm hàng hóa có giá trị tới 100.000 đồng v.v…), mức cao nhất là 70 triệu đồng (vận chuyển xăng dầu có giá trị từ trên 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng trái phép vào biên giới, v.v…). Đối với hành vi vi phạm về nhãn mác hàng hóa có giá trị từ trên 100 triệu đồng thì việc xử phạt được thực hiện với mức tiền phạt tối đa của khung phạt tiền cao nhất quy định tại Điều 23 Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/1/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Nghị định quy định cụ thể thẩm quyền và thủ tục xử phạt của UBND các cấp, cơ quan quản lý thị trường, cơ quan công an, hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và thanh tra chuyên ngành. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính… có quyền khiếu nại theo quy định hiện hành về thủ tục giải quyết các vụ kiện hành chính.

Nghị định được đăng Công báo ngày 6/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article