Các cơ sở kinh doanh có hành vi gian lận về số lượng, chất lượng sản phẩm, sản xuất, kinh doanh phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng sẽ bị áp dụng hình thức tạm đình chỉ kinh doanh, đình chỉ kinh doanh đến 12 tháng, đình chỉ kinh doanh không thời hạn.

Ngày 17/9/2008, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 259/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về các biện pháp chống gian lận trong kinh doanh xăng dầu và sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh triển khai một số công việc nhằm khắc phục tình trạng gian lận về số lượng, chất lượng sản phẩm trong hệ thống phân phối bán lẻ xăng dầu, sản xuất, kinh doanh phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng.

Các cơ sở kinh doanh có hành vi gian lận nêu trên sẽ bị áp dụng hình thức tạm đình chỉ kinh doanh, đình chỉ kinh doanh đến 12 tháng, đình chỉ kinh doanh không thời hạn. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, Luật Thương mại, Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan liên quan được giao nhiệm vụ nghiên cứu, hướng dẫn việc xử phạt các hành vi này theo hướng không chỉ xử phạt tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm mà còn phải tính đến quy mô, tính chất của hành vi vi phạm có thể diễn ra một thời gian dài trước đó. Trước mắt, đối với các trạm, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi gian lận thương mại, yêu cầu UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Công thương rút giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Bộ Công an chỉ đạo các địa phương phối hợp với các lực lượng chuyên ngành trên địa bàn theo dõi, kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh và phân phối xăng dầu, phân bón và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg ngày 8/9/2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article