Theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT, phương tiện thủy nội địa của tổ chức, cá nhân đưa vào hoạt động trên đường thủy nội địa phải được đăng ký, trừ phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc sức chở dưới 5 người hoặc bè.

Theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT, phương tiện thủy nội địa của tổ chức, cá nhân đưa vào hoạt động trên đường thủy nội địa phải được đăng ký, trừ phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc sức chở dưới 5 người hoặc bè.

Chủ phương tiện nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc có hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan được Sở phân cấp, được cơ quan này đăng ký vào Sổ Đăng ký phương tiện thủy và được ấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa. Ngoài số đăng ký phương tiện, phương tiện có thể có tên riêng, không trùng với tên của phương tiện thủy nội địa đã đăng ký trong Sổ Đăng ký phương tiện thủy nội địa. Phương tiện phải được đăng ký lại khi chuyển quyền sở hữu, thay đổi tính năng kỹ thuật hoặc chủ phương tiện thay đổi trụ sở, nơi đăng ký hộ khẩu đến tỉnh, thành phố khác. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện có thể được đổi, cấp lại, thu hồi. Chủ phương tiện đã được cấp Giấy chứng nhận phương tiện thủy theo Quyết định số 2056/QĐPC ngày 6/8/1996 được đổi Giấy chứng nhận tại cơ quan đăng ký phương tiện khi có nhu cầu.

Quyết định được đăng Công báo ngày 18/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT ngày 7/12/2004 ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội đia.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article