Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn có hai khu chức năng chính là Khu phi thuế quan và Khu thuế quan với các phân khu chức năng như khu thương mại, dịch vụ, mậu dịch biên giới, khu gia công tái chế hàng xuất nhập khẩu, khu trung chuyển hàng hóa, khu cửa khẩu quốc tế, khu công nghiệp, khu du lịch v.v…

Ngày 14/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn có hai khu chức năng chính là Khu phi thuế quan và Khu thuế quan với các phân khu chức năng như khu thương mại, dịch vụ, mậu dịch biên giới, khu gia công tái chế hàng xuất nhập khẩu, khu trung chuyển hàng hóa, khu cửa khẩu quốc tế, khu công nghiệp, khu du lịch v.v… Các dự án đầu tư trong Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng được hưởng các ưu đãi tối đa áp dụng đối với các địa bàn kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tưLuật Thuế thu nhập doanh nghiệp, và các ưu đãi khác theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài  trong Khu phi thuế quan được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% áp dụng trong 15 năm kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa không quá 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% sô thuế phải nộp tối đa cho 9 năm tiếp theo. Hoạt động của Khu phi thuế quan bao gồm các loại hình kinh doanh chủ yếu sau: sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp và đóng gói hàng xuất, nhập khẩu và hàng phục vụ tại chỗ; thương mại hàng hóa; thương mại dịch vụ; xúc tiến thương mại. Quan hệ trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa Khu phi thuế quan với các phân khu chức năng khác trong Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn và nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu và phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về xuất nhập khẩu.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tại Quyết dịnh số 1601/QÐ-TTg ngày 7/11/2008, là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và pháp luật liên quan; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article