Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 22/2008/QĐ-BCT về Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu, áp dụng đối với thương nhân Việt Nam và các nước Trung Quốc, Lào, Camphuchia hoạt động kinh doanh tại các chợ trên đất liền Việt Nam nói trên.

Ngày 31/7/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 22/2008/QĐ-BCTvề Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu, áp dụng đối với thương nhân Việt Nam và các nước Trung Quốc, Lào, Camphuchia hoạt động kinh doanh tại các chợ nói trên trên đất liền Việt Nam.

Thương nhân là cá nhân kinh doanh mang quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại khu vực biên giới; thương nhân là doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam đã được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD; thương nhân là cá nhân kinh doanh có quốc tịch của nước có chung biên giới, có giấy chứng minh thư biên giới hoặc giấy thông hành biên giới, hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác được cấp theo quy định; thương nhân là doanh nghiệp, hộ kinh doanh có chung biên giới đã được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD theo quy định của nước có chung biên giới được phép kinh doanh tại chợ biên giới. Trước khi kinh doanh tại các chợ trên, thương nhân phải được Cơ quan quản lý chợ chấp thuận ký hợp đồng thuê quầy hàng hoặc sạp hàng, kios tại chợ, được sự xác nhận cho phép kinh doanh tại chợ của cơ quan có thẩm quyền của các nước có chung biên giới, được Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu hoặc Sở Công thương nơi có chợ (hoặc cơ quan được Sở Công thương ủy quyền) cấp Giấy phép kinh doanh.

Quyết định được đăng Công báo ngày 8/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article