Theo Quy hoạch, sẽ tập trung thăm dò các mỏ khoáng sản nhóm khoáng chất công nghiệp nói trên đã được điều tra, đánh giá; đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và có một phần xuất khẩu hợp lý các loại khoáng sản nói trên; thu hồi tối đa tài nguyên trong khai thác và chế biến thông qua áp dụng công nghệ tiến bộ.

Ngày 17/11/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến 2025.

Theo Quy hoạch, sẽ tập trung thăm dò các mỏ khoáng sản nhóm khoáng chất công nghiệp nói trên đã được điều tra, đánh giá (tại các địa phương như Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bình Thuận, Phú Yên); đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và có một phần xuất khẩu hợp lý các loại khoáng sản nói trên; thu hồi tối đa tài nguyên trong khai thác và chế biến thông qua áp dụng công nghệ tiến bộ. Quy hoạch đưa ra dự báo nhu cầu, quy hoạch thăm dò, quy hoạch chế biến các khoáng chất thuộc nhóm khoáng chất nói trên trong các giai đoạn từ nay đến 2015, từ 2016 đến 2025, các giải pháp và chính sách chủ yếu thực hiện Quy hoạch. Ước tính vốn đầu tư cho công tác thăm dò, khai thác và chế biến quặng nói trên khoảng 2.498 tỷ đồng đến 2.885 tỷ đồng. Số vốn này được huy động từ nguồn vốn tự thu xếp của doanh nghiệp, vốn vay đầu tư phát triển của Nhà nước và vay thương mại, vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài v.v…

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article