Ngày 11/11/2008, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số  23/2008/QĐ-BGTVT công bố mở Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng tại Lô 15-1 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Ngày 11/11/2008, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 23/2008/QĐ-BGTVT công bố mở Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng tại Lô 15-1 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam. Các tàu chở dầu trong nước và nước ngoài trọng tải đến 150.000 DWT được phép ra, vào hoạt động tại cảng này. Khoảng cách vùng an toàn của các công trình và Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng là 02 hải lý trở ra tính từ rài ngoài cùng của công trình hoặc từ vị trí thả neo đối với các phương tiện nổi. Trong phạm vi 02 hải lý nêu trên, các phương tiện tàu, thuyền không nhiệm vụ không được thả neo. Chủ đầu tư tổ chức khai thác đúng mục đích, bảo đảm an toàn – an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và được phép thu các khoản phí theo quy định pháp luật.

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article