Các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và chất lượng, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa, giàn khoan, phương tiện nổi và các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông vận tải  phải nộp lệ phí.

Theo Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn c hế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, c ác tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và chất lượng, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa, giàn khoan, phương tiện nổi và các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông vận tải  phải nộp lệ phí. Tùy từng giấy chứng nhận, cơ quan thu lệ phí được để lại từ 10% - 35% số lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí. Mức thu thấp nhất là 10.000 đồng (Giấy chứng nhận thợ hàn, đăng kiểm viên), mức thu cao nhất là 100.000 đồng (Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới cấp cho các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và  Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương). Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận, thu bằng 50% mức lệ phí cấp giấy chứng nhận chính thức, cấp giấy chứng nhận tạm thời thu bằng 70% mức lệ phí cấp giấy chứng nhận chính thức.

Thông tư được đăng Công báo ngày 24/11/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 14/2004/TT-BTC ngày 8/3/2007 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không hướng dẫn ở Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày  25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article