Ngày 29/10/2008, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 93/2008/QĐ-BTC ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ trên các tuyến đường Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Việt Nam - Camphuchia và ngược lại.

Ngày 29/10/2008, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 93/2008/QĐ-BTC ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ trên các tuyến đường từ Việt Nam đến Trung Quốc và ngược lại qua cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn; từ Việt Nam đến Lào, Thái Lan, Singapore, Malaysia và ngược lại quan cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; từ Việt Nam đến Camphuchia và ngược lại qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ là người khai hải quan và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh và chịu trách nhiệm thực hiện về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, thuế, lệ phí theo quy định pháp luật. Trường hợp chủ hàng đề nghị là người khai hải quan thì chủ hàng là người khai hải quan. Hàng hóa được kiểm tra bằng phương pháp kiểm tra thực tế, kiểm tra xác suất (từ 1% đến 100% hàng hóa, tùy thuế suất và giá trị lô hàng). Quyết định hướng dẫn cụ thể thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu tại Chi cục hải quan Bắc Hà Nội, Chi cục hải quan Sân bay quốc tế Đà Nẵng và Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; thủ tục chuyển cửa khẩu, quá cảnh đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu tại các Chi cục hải quan liên quan, đồng thời ban hành mẫu Phiếu chuyển cửa khẩu hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ, Bảng kê chi tiết hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu.

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 2562/QĐ-TCHQ ngày 21/12/2006 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy định tạm thời về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi quan dịch vụ chuyển phát nhanh TNT đường bộ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article