Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam. Biểu thuế suất này áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 11/1/2007.

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam. Biểu thuế suất này áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 11/1/2007.

Mức thuế suất quy định tại Quyết định này từ 0% đến 150%. Các mặt hàng chịu thuế suất 0% gồm các loại cây, con làm giống, bóng đèn chuyên dùng trong y tế v.v… Mặt hàng chịu thuế suất cao nhất là xe loại nhà tự hành (Motor-home), xe chở khách (loại đã qua sử dụng)…

Quyết định được đăng Công báo từ ngày 13/2/2007 (các số 81 đến số 86) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article