Theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao tại Công văn số 268/TANDTC-HS ngày 2 tháng 11 năm 2012 về việc áp dụng điều luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao tại Công văn số 268/TANDTC-HS ngày 2 tháng 11 năm 2012 về việc áp dụng điều luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thì hành các hành vi:

- mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng mà chứng minh được hóa đơn giá trị gia tăng đó đã được ghi đầy đủ như đã mua bán hàng hóa quy định tại điểm a tiểu mục 1.4 Mục 1 và điểm a tiểu mục 2.2 Mục 2 của Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP (trước đây truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội tàng trữ, vận chuyn, lưu hành giấy tờ có giá giả”); và

- mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng mà không chứng minh được hóa đơn giá trị gia tăng đó đã được ghi đầy đủ như đã mua bán hàng hóa (hóa đơn giá trị gia tăng còn nguyên như khi phát hành) quy định tại điểm b tiểu mục 1.4 Mục 1 và đim b tiểu mục 2.2 Mục 2 của Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP (trước đây truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước” theo Điều 268 Bộ luật hình sự).

sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo Điều 164a Bộ luật hình sự (trước đây truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội tàng trữ, vận chuyn, lưu hành giấy tờ có giá giả”) với khung hình phạt cao hơn (phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm, phạt tù từ một năm đến năm năm…).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article