Kết quả của cuộc khảo sát lần thứ 9 về Chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu hàng quý do Eurocham thực hiện vào tháng 10 năm 2012 và công bố vào ngày 02/11/2012 cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giảm.

Kết quả của cuộc khảo sát lần thứ 9 về Chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu hàng quý do Eurocham thực hiện vào tháng 10 năm 2012 và công bố vào ngày 02/11/2012 cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giảm. Chỉ số kinh doanh trong quý này đã đạt mức thấp với 45 điểm. Các doanh nghiệp hội viên tham gia vào cuộc khảo sát bày tỏ sự lo ngại ngày càng tăng về tình hình kinh doanh hiện tại, triển vọng kinh doanh cũng như tác động của việc tăng thuế, các mức phạt và thanh tra chính thức.

Theo kết quả khảo sát, chỉ số môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu giảm tiếp 3 điểm xuống còn 45. Hơn một nửa doanh nghiệp tham gia cuộc khảo sát thuộc ngành công nghiệp dịch vụ, 1/3 thuộc ngành sản xuất, còn lại là thương mại và các ngành khác.

Về tình hình kinh doanh hiện tại: So với kết quả khảo sát gần đây nhất, mức đánh giá tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại tiếp tục tụt giảm từ 30% xuống còn 26%. Hơn 1/3 doanh nghiệp tiếp tục có đánh giá tiêu cực về tình hình hiện tại của họ.

Về triển vọng kinh doanh: Triển vọng kinh doanh tiếp tục có xu hướng giảm. 35% phản hồi đánh giá tình hình kinh doanh của DN  là “không tốt” hoặc “rất kém”. Ngoài ra, trong quý này cũng nhìn thấy sự tiếp tục giảm trong đánh giá triển vọng kinh doanh “tốt” hoặc “rất tốt” – giảm từ 31% từ quý trước (quý 3) xuống còn 26%.

Về kế hoạch đầu tư: kết quả khảo sát cho thấy, mặc dù niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp bị giảm sút nhưng vẫn có sự gia tăng về kế hoạch đầu tư trong năm 2012 của doanh nghiệp, tăng 7 điểm lên đến 39%. Ngoài ra cũng có sự sụt giảm trong số doanh nghiệp có ý định giảm “căn bản” đầu tư trong năm 2012 – chỉ còn 13% giảm từ mức 20% so với quý trước. Điều này cho thấy một sự thay đổi trong các kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp về đầu tư tại Việt Nam. Số doanh nghiệp muốn duy trì mức đầu tư hiện tại chiếm khoảng 32%. Sự gia tăng này cho thấy sự lạc quan trung hạn liên quan đến những cải thiện gần đây về sự ổn định tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam. 

Về số lượng đơn hàng và doanh thu: chỉ tiêu này nhận được những sự trái ngược về quan điểm. 44% doanh nghiệp mong đợi doanh thu tăng, điều này giảm nhẹ 1% so với quý trước. Có một sự phản hồi tương đối nhất quán là 20% mong đợi giữ mức doanh thu trong trung hạn. Tuy nhiên, hơn 1/3 (32%) vẫn nghĩ rằng đơn hàng của họ giảm, mức này gần như mức phản hồi trong quý trước và cao hơn nhiều so với năm ngoái khi số phản hồi trong câu hỏi này ít hơn nhiều.

Về vấn đề lạm phát: Sự lo ngại về lạm phát vẫn còn ở mức cao với  50% doanh nghiệp cho rằng lạm phát có tác động căn bản đến công việc kinh doanh của họ trong trung hạn.

Về triển vọng kinh tế vĩ mô: Khi được hỏi về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong vòng 6 tháng tới, mức dao động 72% phản hồi cho rằng họ tiếp tục thấy sự suy giảm của một nền kinh tế vốn đã khó khăn. Mức này tăng 12 điểm so với quý trước và điều đó cho thấy các biện pháp ổn định nền kinh tế không làm giảm bớt sự lo ngại của cộng đồng doanh nghiệp về triển vọng kinh tế vĩ mô. Thực tế cho thấy chỉ 28% doanh nghiệp nghĩ rằng tình hình sẽ được ổn định và cải thiện dần dần. Điều này thể hiện do có sự lo ngại về tình hình ngân hàng.

Các vấn đề liên quan đến việc tăng thuế, các mức phạt và thanh tra chính thức: Sự suy giảm hiện tại của nền kinh tế tác động đến tổng thu về thuế của Chính phủ Việt Nam. Điều này tạo ra nhiều trường hợp gia tăng về mức phạt, các cuộc kiểm toán, các nghĩa vụ hải quan, v.v và 72% phản hồi đã trải qua các cuộc  tăng cường thanh tra. 10% phản hồi cho rằng điều này đe dọa công việc kinh doanh của họ tại Việt Nam. Đây là một sự phát triển không thích hợp khi những biện pháp này tiếp tục cản trở sức cạnh tranh của Việt Nam như là một thị trường cho các doanh nghiệp châu Âu. Việc gia tăng các cuộc thanh tra chính thức và các mức phạt đóng một vai trò tất yếu trong việc giảm tổng thể chỉ số BCI của quý này và do đó điều vô cùng quan trọng là những việc này cần được giải quyết.    

Tại buổi công bố kết quả cuộc khảo sát, đại diện EuroCham cho biết: trong vòng 12 tháng qua, chỉ số về môi trường kinh doanh của EuroCham đã giảm từ 56 điểm xuống còn 45 điểm – giảm 11 điểm, điều này chỉ ra sự sụt giảm lòng tin vào Việt Nam như là một điểm đến đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu. Eurocham hy vọng rằng những phát triển gần đây như việc bắt đầu đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU sẽ khuyến khích Việt Nam cải thiện sức cạnh tranh, sức hấp dẫn và  phục hồi lại sự sụt giảm của môi trường kinh doanh./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article