Ngày 31/3/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 19 Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, biên soạn, bổ sung, in ấn tài liệu cơ bản và các tài liệu chuyên sâu về đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV tại Việt Nam.

Ngày 31/3/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 19 Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, biên soạn, bổ sung, in ấn tài liệu cơ bản và các tài liệu chuyên sâu về đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV tại Việt Nam.

Bộ tài liệu gồm 29 chuyên đề (trong đó, 6 chuyên đề đào tạo khởi sự doanh nghiệp; 23 chuyên đề đào tạo quản trị doanh nghiệp) quy định tại Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC. Đây là tài liệu chính sử dụng trong giảng dạy và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV ở Việt Nam. Căn cứ vào các chuyên đề này, các đơn vị tổ chức đào tạo lựa chọn một số chuyên đề đào tạo phù hợp với nhu cầu của học viên và thực tế tại địa phương.

Thực hiện các hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Phát triển doanh nghiệp triển khai dự kiến triển khai in ấn tài liệu, giáo trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với nội dung như sau:

1. Sách khởi sự doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp: 29 chuyên đề

Khổ : 14,5cm x 20,5cm

Số trang: tối đa 180 trang/cuốn

Ruột in đen trắng, giấy bãi bằng

Bìa in 04 màu, giấy Couché 230g/m2 láng mờ

Số lượng: 300 quyển/ 01 chuyên đề

2. Chế bản và biên tập:                     29 chuyên đề

3. Chi phí xin giấy phép xuất bản:   29 chuyên đề

Các đơn vị/cá nhân quan tâm gửi xin bảng chào giá chi tiết có đóng dấu niêm phong, ngoài bì thư rõ danh mục chào giá và gửi về Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 13/11/2012 theo địa chỉ:

Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoặch và Đầu tư

Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 08044498/ Fax: 04.7342189

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article