Bộ Tài chính cho biết, theo quy định hiện hành, Quỹ bình ổn giá đã được lập và sử dụng để bình ổn giá xăng dầu thành phẩm theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15-4-2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đang nghiên cứu xây dựng Thông tư liên bộ hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá điện.

Trước ý kiến đề nghị cho phép các địa phương được thành lập Quỹ bình ổn giá từ thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng năm, Bộ Tài chính cho rằng hiện nay chưa có cơ sở để thực hiện.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định hiện hành, Quỹ bình ổn giá đã được lập và sử dụng để bình ổn giá xăng dầu thành phẩm theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15-4-2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đang nghiên cứu xây dựng Thông tư liên bộ hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá điện.

Theo quy định của Luật Giá vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2013 thì một trong những biện pháp bình ổn giá có quy định về Quỹ bình ổn giá như sau: “Trong trường hợp cần thiết, lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng cần bình ổn giá thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá nhằm mục tiêu hỗ trợ cho bình ổn giá; sử dụng quỹ bình ổn giá khi giá hàng hóa, dịch vụ đó biến động bất thường hoặc tác động xấu đến nền kinh tế và đời sống”.

Như vậy, quỹ bình ổn giá chỉ được lập để bình ổn giá cho một số hàng hóa nhất định thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá và ở từng thời kỳ nhất định. Quốc hội đã giao cho Chính phủ quy định chi tiết về mặt hàng được lập quỹ cũng như việc lập, quản lý và sử dụng quỹ. Vì vậy, chưa có cơ sở pháp lý để các địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được thành lập Quỹ bình ổn giá tại địa phương.

Thời gian qua, thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó có biện pháp bình ổn giá thị trường, một số địa phương nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM) đã và đang triển khai Chương trình bình ổn giá.

Theo đó, các địa phương tạm ứng vốn ngân sách tạm thời nhàn rỗi với lãi suất 0% hoặc sử dụng ngân sách hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng cho các doanh nghiệp được lựa chọn tham gia Chương trình để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và dự trữ một số hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá quan trọng đối với sản xuất và đời sống tại địa phương.

Đây chỉ là biện pháp tạm thời có tính chất thời điểm, kết thúc thời hạn bình ổn giá, các doanh nghiệp phải hoàn trả vốn vào ngân sách địa phương và không phải là biện pháp lập và sử dụng quỹ bình ổn giá.

Quy định về nguồn hình thành quỹ bình ổn giá chủ yếu được trích từ giá bán hàng hóa, dịch vụ, tự nguyện đóng góp của tổ chức, cá nhân, viện trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Bên cạnh đó, pháp luật về thuế Thu nhập doanh nghiệp cũng không quy định được sử dụng thuế Thu nhập doanh nghiệp để thành lập Quỹ bình ổn giá.

Như vậy, hiện nay chỉ có duy nhất mặt hàng xăng dầu có quỹ bình ổn giá, còn một số mặt hàng bình ổn giá được thực hiện theo Chương trình bình ổn giá tại một số địa phương. Vì những lý do trên, Bộ Tài chính cho rằng, hiện chưa có cơ sở để thực hiện quỹ bình ổn giá từ thuế Thu nhập doanh nghiệp.

(Nguồn: http://www.vinanet.com.vn/tin-thi-truong-hang-hoa-viet-nam.gplist.319.gpopen.206922.gpside.1.gpnewtitle.khong-duoc-thanh-lap-quy-binh-on-gia-tu-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.asmx - 30/10/2012)

Phong Lam ST

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article