Theo đó, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 10 ước đạt 2,25 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 10 tháng đầu năm 2012 ước đạt 22,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 25/10/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 10 tháng đầu năm 2012 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 10 ước đạt 2,25 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 10 tháng đầu năm 2012 ước đạt 22,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính 10 tháng đầu năm ước đạt 12,2 tỷ USD, tăng 7,7%; thuỷ sản ước đạt 5 tỷ USD, tăng 1,7%; lâm sản chính ước đạt gần 4 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông lâm sản chính 10 tháng đầu năm có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước, ngoại trừ mặt hàng gạo và cao su. Kết quả cụ thể một số mặt hàng chủ yếu như sau:

- Gạo: Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 10 ước đạt 681 ngàn tấn với trị giá 323 triệu USD. Như vậy, lượng gạo xuất khẩu 10 tháng đầu năm dự kiến đạt 6,9 triệu tấn với giá trị 3,14 tỷ USD, tăng 8,3% về lượng nhưng giảm 8,7% về giá trị so cùng kỳ năm trước. Giá gạo tiếp tục có xu hướng giảm so với đầu năm. Giá XK bình quân 9 tháng đầu năm đạt 452 USD/tấn, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường xuất khẩu gạo năm nay có nhiều thay đổi. Trong đó, thị trường Trung Quốc tăng mạnh, gấp 6 lần về lượng và 5 lần về giá trị so với cùng kỳ năm trước và trở thành thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay. Trong khi đó, nhiều thị trường lớn khác lại sụt giảm cả về lượng và giá trị như Philippin, Inđônêsia, và Singapore. 

- Cà phê: Tháng 10 xuất khẩu cà phê ước đạt 79 ngàn tấn, với giá trị đạt 177 triệu USD nâng khối lượng cà phê xuất khẩu 10 tháng đầu năm ở mức 1,41 triệu tấn với giá trị 3,02 tỷ USD, tăng 37,7% về lượng và 32,7% về giá trị so cùng kỳ năm trước. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm đạt 2.126 USD/tấn, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ (chiếm tỷ trọng giá trị 12,11% thị phần) và Đức (12,09%) và đều tăng trưởng khá cả về lượng và giá trị.

- Cao su: Ước xuất khẩu cao su tháng 10 đạt 93 ngàn tấn, giá trị đạt 259 triệu USD, đưa lượng cao su xuất khẩu 10 tháng đầu năm lên 811 ngàn tấn, thu về 2,3 tỉ USD, tăng 37% về lượng nhưng giảm 8,7% về giá trị. Giá XK trung bình 9 tháng đầu năm đạt 2.848 USD/tấn, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù tình hình tiêu thụ cao su vẫn khá tốt: lượng cao su xuất khẩu tăng  ở nhiều thị trường lớn như Trung Quốc (tăng 9%), Malaixia (gấp 3,4 lần), Đài Loan (tăng 26,4%), và Ấn Độ (gấp 4,46 lần) nhưng do giá giảm liên tục từ đầu năm đến nay nên giá trị xuất khẩu cao su giảm so với cùng kỳ năm 2011. 

- Hạt điều: Ước tháng 10, xuất khẩu đạt 20 ngàn tấn với kim ngạch 135 triệu USD. Lượng  điều xuất khẩu 10 tháng ước  đạt 181 ngàn tấn, kim ngạch 1,224 tỷ USD, tăng 25,8% về lượng và 2,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2011. Việt Nam tiếp tục giữ vững là nước xuất khẩu hạt điều nhân đứng thứ 1 thế giới. Giá hạt điều XK bình quân 9 tháng đạt 6.774 USD/tấn, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: Ước kim ngạch XK gỗ và các sản phẩm gỗ trong tháng 10 đạt 418 triệu USD, đưa kim ngạch XK 10 tháng đầu năm đạt gần 3,8 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các thị trường tiêu thụ lớn đều tăng trưởng mạnh, Hoa Kỳ tăng 28,76%, Trung Quốc tăng 7,2%, và Nhật Bản tăng 19,73% so với cùng kỳ năm 2011. Trong những tháng cuối năm xuất khẩu gỗ có thể tăng do nhu cầu của thị trường thế giới.

- Thuỷ sản: Ước giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 10 đạt 564 triệu USD, nâng tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 10 tháng đầu năm lên 5,04 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2011. Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 19,78% thị phần, tiếp theo là Nhật Bản (17,53% thị phần) và Hàn Quốc (8,17%). Xuất khẩu mặt hàng này thường có xu hướng tăng trong những tháng tới do nhu cầu tăng từ các nước nhập khẩu. Số liệu của Bộ cũng cho thấy, giá trị nhập khẩu đầu vào cho sản xuất nông, lâm, sản 10 tháng đầu năm 2012 đạt 13,76 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2011. Như vậy, xuất siêu ngành nông nghiệp 10 tháng đầu năm ước đạt 8,74 tỷ USD. 

Bích Thuỷ

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article