Ngày 5 tháng 10 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số.

Ngày 5 tháng 10 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số.

Theo đó, một số quy định về kinh doanh xổ số được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

Một, về nguyên tắc kinh doanh xổ số

Nếu như khoản 1 Điều 3 Nghị định số 30/2007/NĐ-CP (Nghị định số 30) chỉ  quy định “Chỉ có doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số” thì Nghị định số 78/2012/NĐ-CP (Nghị định số 78)  bổ sung thêm: “Kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận người dân có thu nhập chính đáng và đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội”.

Hai, về t rách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Ngoài 4 trách nhiệm đã được quy định tại Nghị định số 30, Nghị định số 78 CP bổ sung thêm 01 trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh xổ số trong việc “chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thực hiện tuyên truyn, phổ biến và khuyến cáo cho người tham gia d thưng xổ số kiểm soát mức độ tham gia dự thưởng xổ số.”

Ba, về c ác hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh xổ số

Theo Nghị định số 78, hành vi “cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số” và “Lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi để kinh doanh xổ số trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng” được coi là hành vi bị nghiêm cấm, nâng số hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh xổ số thành 9 hành vi cụ thể  (Nghị định số 30 quy định 7 hành vi cụ thể).

Bốn, Nghị định số 78 quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc quy định danh mục sản phẩm cụ thể đối với các loại hình xổ số theo quy định tại Điều 7 (xổ số truyền thống, xổ số tự chọn, xổ số biết kết quả ngay) của  Nghị định số 30 trong từng thời kỳ để bảo đảm mục tiêu quản lý của Nhà nước.

Năm, về phân phối vé số

Nghị định số 78 bổ sung quy định “Số lượng vé của từng đợt phát hành do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định cụ thể nhưng không được vuợt quá hạn mức số lượng, giá trị vé phát hành hoặc phải đảm bảo tỷ lệ tiêu thụ vé bình quân tối thiểu trong từng thời kỳ do Bộ Tài chính quy định.”

Sáu, về đại lý xổ số

Theo Nghị định số 78 thì “cán bộ, nhân viên làm việc tại doanh nghiệp kinh doanh xổ số; vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của Chủ tịch, Tng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tng giám đc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban nghiệp vụ của doanh nghiệp kinh doanh xổ skhông được làm đại lý xổ số”. Nghị định số 30 chưa đề cập rõ vấn đề này.

Năm, về t ổ chức xác định kết quả trúng thưởng

Nghị định số 78 bổ sung quy định “Thời gian quay số mở thưng do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định nhưng không được chậm hơn khung thời gian quay số mở thưởng do Bộ Tài chính quy định cho các khu vực.

Sáu, bổ sung quy định về trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc quy định thời hạn trả thưởng cụ thể cho từng loại hình, sản phẩm xổ số.

Bảy, về d oanh nghiệp kinh doanh xổ số

Nghị định số 78 quy định chi tiết hơn về doanh nghiệp kinh doanh xổ số trong  mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý (áp dụng theo mô hình Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên hoặc Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên); điều kiện, tiêu chuẩn của Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên của doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Tám, Nghị định số 78 quy định thêm về xử lý vi phạm hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh xổ số.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012.

Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article