Ngày 26 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số  25/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012.

Ngày 26 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 25/CT-TTgvề việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012.

Để thực hiện được mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô như chỉ tiêu Quốc hội đã giao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Các Bộ, ngành, Ủ y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý giá, thuế, phí đối với những mặt hàng thuộc danh mục Nhà nước định giá, mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân;

- Thực hiện nghiêm, triệt để việc phòng, chống gian lận thương mại, chuyển giá, gian lận giá nhập khẩu và buôn lậu qua biên giới, nhất là các mặt hàng xăng, dầu, thuốc lá, khoáng sản. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật v.v…

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương :

- Tiếp tục điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định tại Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; chỉ đạo, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tổ chức tốt khâu nhập khẩu và cung ứng xăng dầu;

- Xây dựng lộ trình điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, phù hợp với diễn biến kinh tế thế giới và trong nước thời gian tới.

- Việc điều chỉnh giá than bán cho sản xuất điện thực hiện theo hướng bảo đảm bằng giá thành toàn bộ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành than, bảo đảm ổn định việc làm và đời sống người lao động.

- Triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ và thực hiện nghiêm quy định về đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giá.

- Bộ Công thương tích cực tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; kích thích tiêu dùng để tăng sức mua, giải quyết hàng tồn kho; phát triển thị trường trong nước, tuyên truyền sâu rộngthực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là cung ứng vật tư nông nghiệp và tiêu thụ nông sản; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thông tin thị trường để duy trì tăng trưởng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực; kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, nhất là các loại hàng hoá không khuyến khích nhập khẩu.

- Bộ Thông tin và Truyền thông làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo đúng chủ trương, chính sách của Đàng, Nhà nước, bảo đảm đầy đủ, công khai, minh bạch để tạo sự đồng thuận của xã hội; tránh việc tuyên truyền quá mức hoặc thông tin không chính xác về hiện tượng tăng giá cá biệt gây hiệu ứng dây chuyền và tâm lý bất ổn trong dư luận xã hội.

- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tiếp tục thực hiện tái cơ cấu sản xuất kinh doanh theo hướng hiệu quả hơn; thực hiện rà soát các định mức kinh tế-kỹ thuật, đổi mới công nghệ và tiết giảm chi phí sản xuất để giảm giá thành, giảm áp lực tăng giá hàng hóa, dịch vụ; đẩy mạnh xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước, nhất là các mặt hàng mà doanh nghiệp có lợi thế.

                                                                                                Minh Tú

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article