Vấn đề bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính là hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của ngành công nghiệp công nghệ thông tin.

Vấn đề bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính là hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của ngành công nghiệp công nghệ thông tin.

Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành khảo sát, rà soát các sản phẩm đã đăng ký bản quyền và sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các sản phẩm phần mềm và xây dựng danh sách 85 sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước đã đăng ký bản quyền và sở hữu trí tuệ. Đây là những sản phẩm được sử dụng khá phổ biến nhưng thường xuyên bị vi phạm bản quyền (phần mềm Quản trị Doanh nghiệp, Phần mềm Tài chính – Kế toán, Phần mềm Kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, Phần mềm Kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập, Phần mềm Quản lý khách hàng, Phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp, Phần mềm Quản lý khách hàng, Phần mềm Quản lý nhân sự - Giải pháp chuyên nghiệp phục vụ quản lý tổng thể nguồn nhân lực dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn, v.v...).

Ngày 19 tháng 9 năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 2484/BTTTT-CNTT đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường đặc biệt công tác thanh tra, kiểm tra vi phạm bản quyền đối với những sản phẩm thuộc danh sách này, đảm bảo lợi ích của các doanh nghiệp trong nước.

Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article