Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết, ngày 01/12 vừa qua PVEP đã cán mốc sản lượng khai thác 3,31 triệu tấn dầu thô và condensate. Đây là sự kiện chính thức hoàn thành chỉ tiêu và về đích sớm được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) giao trong năm 2012.

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết, ngày 01/12 vừa qua PVEP đã cán mốc sản lượng khai thác 3,31 triệu tấn dầu thô và condensate. Đây là sự kiện chính thức hoàn thành chỉ tiêu và về đích sớm được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) giao trong năm 2012.

Theo báo cáo, năm 2012 PVEP đạt tổng doanh thu 64.919 tỷ đồng, tương đương 145% kế hoạch năm, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách Nhà nước ước tính 20.426 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế 30.743 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2011; Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ là 19.777 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế sau phân bổ là 16.277 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2011.

Dự kiến đến hết 31/12/2012, sản lượng khai thác dầu và khí nén của PVEP đạt 3,59 triệu tấn, tương đương 109% kế hoạch năm, khai thác khí đạt 2,12 tỷ m3 (104% kế hoạch) và tổng sản lượng quy dầu đạt 5,72 triệu tấn, tương đương 107% kế hoạch năm. Cũng thời điểm 31/12/2012, tổng tài sản ước tính của PVEP là 113.895 tỷ đồng.

Bằng việc đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm thăm dò, xúc tiến các dự án mới, trong năm 2012, PVEP đã đưa 6 mỏ vào khai thác bao gồm: Giàn H4 - mỏ Tê Giác Trắng (Lô 16-1), dự án mở rộng giàn E1 (dự án E1A); mỏ Sư Tử Trắng, mỏ Lan Đỏ,...

Đáng chú ý, mỏ Tê Giác Trắng đã cho dòng dầu đầu tiên sớm 37 ngày so với kế hoạch; bổ sung sản lượng khai thác cho toàn Lô 16-1 thêm 17.000 thùng/ngày, với thành tích đưa mỏ Tê Giác Trắng vào khai thác sớm đã kịp thời đóng góp cho đất nước khoảng 15,34 triệu thùng dầu/năm vào 2012 và đưa mỏ Tê Giác Trắng vươn lên đứng vị trí thứ hai về sản lượng khai thác tại Việt Nam chỉ sau mỏ Bạch Hổ của Liên doanh Vietsovpetro, góp phần không nhỏ trong việc tăng nguồn thu nộp ngân sách cho Nhà nước.

Ngoài ra, PVEP triển khai thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm thăm dò, xúc tiến các dự án mới, PVEP cũng tăng trữ lượng đạt 20,47 triệu tấn quy dầu, tương đương 165% kế hoạch năm, trong đó việc ký kết hợp đồng mua tài sản tại Lô 67 - Peru được coi là có ý nghĩa chiến lược quan trọng.

Hiện nay, PVEP đang thực hiện 66 dự án dầu khí, bao gồm 46 dự án trong nước và 20 dự án nước ngoài; trong đó PVEP điều hành 19 dự án, tham gia điều hành chung 15 dự án, tham gia góp vốn 32 dự án. PVEP cũng thực hiện có hiệu quả công tác thu xếp vốn và tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế để đảm bảo hoạt động các dự án trong và nước ngoài.

Bích Thủy

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article