Ngày 19 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng.

Ngày 19 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg  ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng.

Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg nói trên quy định: “Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã được Nhà nước cho thuê đất để kinh doanh vận tải hành khách công cộng tại các quận, thành phố, thị xã thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất đối với diện tích để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán vé, khu quản lý điều hành, khu phục vụ công cộng) phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Đối với diện tích đất không sử dụng vào mục đích nêu trên (nếu có) phải nộp tiền thuê đất theo quy định hiện hành”.

Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg bổ sung quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt “Riêng đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, việc miễn tiền thuê đất theo quy định nêu trên được áp dụng đối với mọi địa bàn mà không bị giới hạn trong phạm vi tại các quận, thành phố, thị xã thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2013.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article