Hai nhóm mặt hàng là thóc gạo các loại, lá và cọng thuốc lá có xuất xứ từ Lào nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu 0%.

Bộ Công thương mới ban hành Thông tư số 37/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2012 về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013 đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Theo đó, hai nhóm mặt hàng là thóc gạo các loại, lá và cọng thuốc lá có xuất xứ từ Lào nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu 0%.

Để được áp mức thuế nhập khẩu 0%, hàng hóa phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cấp; được thông quan qua 12 cặp cửa khẩu tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Điện Biên, Sơn La, Kon Tum theo danh sách tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư nói trên.

Tổng lượng hạn ngạch thuế quan của nhóm hàng thóc và gạo các loại là 70.000 tấn, lá và cọng thuốc lá là 3.000 tấn.

Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu các mặt hàng thóc và gạo các loại theo hạn ngạch thuế quan. Chỉ những thương nhân Việt Nam có giấy phép nhận khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công thương cấp mới được phép nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article