Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc giai đoạn 2012-2015 (Đề án) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1894/QĐ-TTg.

Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc giai đoạn 2012-2015 (Đề án) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1894/QĐ-TTg.

Theo đó, ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc (VINAFOOD1) bao gồm 2 nhóm chính: Ngành lương thực (Thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực thực phẩm, nông sản, thực hiện bình ổn giá, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Xuất, nhập khẩu lương thực, nông sản (gạo, ngô, lúa mỳ, bột mỳ ...), vật tư nông nghiệp, phân bón. Sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập khẩu các loại nguyên liệu, thành phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc. Cung ứng các loại vật tư thiết bị chuyên dùng cho sản xuất, kinh doanh của ngành lương thực, thực phẩm) và Ngành muối (Sản xuất, chế biến, thu mua, bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu muối, hóa chất làm muối, góp phần bình ổn giá muối; tư vấn đầu tư, xây dựng công trình chuyên ngành muối). Các ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính là: Sản xuất, tái chế phế liệu, phụ phẩm của chế biến lúa gạo, muối; sản xuất trấu ép viên, trấu ép ván. Sản xuất chế biến các loại bánh, kẹo. Nhập khẩu vật tư nguyên liệu, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật liệu xây dựng, phục vụ cho sản xuất, kinh doanh; cho thuê tài sản, nhà kho, văn phòng làm việc.

Đề án phân loại, sắp xếp các đơn vị thành viên hiện có của VINAFOOD1 giai đoạn 2012 – 2015 như sau:

a) 7 chi nhánh nằm trong cơ cấu Công ty mẹ - VINAFOOD1;

b) 2 công ty (Công ty TNHH một thành viên Muối Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên Lương thực Lương Yên) mà VINAFOOD1 nắm giữ 100% vốn điều lệ;

c) 10 công ty cổ phần do VINAFOOD1 nắm giữ trên 65 % vốn điều lệ;

d) 17 công ty cổ phần do VINAFOOD1 nắm giữ trên 50% đến 65% vốn điều lệ;

đ) 11 doanh nghiệp do VINAFOOD1 nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ.

Đến hết năm 2015 VINAFOOD1 hoàn thành thoái 100% vốn tại các Ngân hàng thương mại cổ phần (Vietcombank, Vietinbank, Eximbank...); Công ty cổ phần Tập đoàn Muối Miền Nam và Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

Ngoài ra, sẽ thành lập một số Chi nhánh mới (trước mắt thành lập Chi nhánh Tây Bắc) để thu mua nông sản, cung ứng muối I-ốt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Yên Bái, Lào Cai, Sơn La...; xúc tiến thành lập một số văn phòng đại diện hoặc chi nhánh ở nước ngoài để mở rộng hoạt động xuất khẩu lương thực, nông sản và muối. Hai Chi nhánh: Muối Vĩnh Ngọc, thực nghiệm và chuyển giao công nghệ muối biển là đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ - VINAFOOD được chuyển làm đơn vị phụ thuộc của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Muối Việt Nam.

Về nội dung tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, Đề án tập trung vào các nội dung sau:

a) Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ;

b) Hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực;

c) Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;

d) Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;

đ) Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn và chỉ đạo của VINAFOOD1 đối với người đại diện vốn của VINAFOOD1 tại doanh nghiệp khác;

e) Kiện toàn tổ chức của các tổ chức đảng, đoàn thể trong VINAFOOD1.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (Minh Tú).                                                                                                      

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article