Ngày 5 tháng 12 năm 2012, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 30/2012/TT-BYT quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 5 tháng 12 năm 2012, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 30/2012/TT-BYT quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố trên lãnh thổ Việt Nam.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là cơ sở tổ chức chế biến, cung cấp thức ăn, đồ uống để ăn ngay có địa điểm cố định bao gồm cơ sở chế biến suất ăn sẵn; căng tin kinh doanh ăn uống; bếp ăn tập thể; bếp ăn, nhà hàng ăn uống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín. Kinh doanh thức ăn đường phố là loại hình kinh doanh thực phẩm, thức ăn, đồ uống để ăn ngay, uống ngay được bán rong trên đường phố hay bày bán tại những địa điểm công cộng (bến xe, bến tầu, nhà ga, khu du lịch, khu lễ hội) hoặc ở những nơi tương tự.

Thông tư quy định cụ thể: i) điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin kinh doanh ăn uống; bếp ăn tập thể; bếp ăn, nhà hàng ăn uống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín); ii) điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với kinh doanh thức ăn đường phố (quy định về địa điểm, trang thiết bị, dụng cụ; người kinh doanh thức ăn đường phố).

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố chịu sự kiểm tra định kỳ của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan có thẩm quyền (không quá 2 lần/năm, 3 lần/năm hoặc 4 lần/năm) và kiểm tra đột xuất (nếu xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm, sự cố an toàn thực phẩm liên quan, đợt kiểm tra cao điểm).

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2013. Bãi bỏ Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article