Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 05 “Mua máy chủ”  thuộc mua sắm hàng hóa, dịch vụ nâng cấp Cổng thông tin doanh nghiệp năm 2011.

Bên mời thầu: Trung tâm Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

Chủ đầu tư: Cục Phát triển doanh nghiệp

Địa chỉ: số 6B – Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 08044092 - Fax: (84-4) 734 2189 E-mail: info@business.gov.vn

Tên gói thầu: Mua máy chủ

Tên Chương trình: mua sắm hàng hóa, dịch vụ nâng cấp Cổng thông tin doanh nghiệp năm 2011.

Nguồn vốn: Ngân sách trung ương

Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành HSYC từ: 8h, ngày 13 tháng 12 năm 2012 đến trước 8 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2012 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSYC: Trung tâm thông tin hỗ trợ doanh nghiệp – Cục Phát triển doanh nghiệp

Địa điểm nhận HSĐX: Trung tâm thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.

Thời điểm nộp HSĐX: 8 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2012.

HSĐX được mở công khai tại trụ sở Trung tâm Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp  - Cục Phát triển doanh nghiệp vào hồi: 8 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2012.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article