Ngày  23 tháng 11 năm  2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Quyết định số 1782/QĐ-TTg.

Ngày  23 tháng 11 năm  2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Quyết định số 1782/QĐ-TTg.

Mục tiêu của việc tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm bảo đảm Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích cho xã hội và quốc phòng, an ninh; nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh; hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện cho nền kinh tế và nhu cầu xã hội.

Theo đó, sau khi đánh giá lại tài sản, vốn Điều lệ của EVN là 143.404 tỷ đồng. từ nay đến 2015, EVN có 14 công ty nằm trong cơ cấu của Công ty mẹ (EVN). Ngoài ra, EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ của 9 Tổng công ty (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Tổng công ty Phát điện 1, 2 và 3; Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh). 5 doanh nghiệp do EVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1,2 và 4; Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung; Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức). Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực, Công ty cổ phần Chế tạo thiết bị điện Đông Anh, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực, Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3, Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình6 doanh nghiệp mà EVN nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Cũng theo Đề án, đến hết năm 2015, sẽ hoàn thành việc thoái vốn của EVN tại Ngân hàng Thương mại cphần An Bình, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình,  Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu, Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vina,  Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền TrungCông ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Điện lực Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh chính của EVN gồm:

Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia;

- Xuất nhập khẩu điện năng;

- Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện;

- Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây truyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện.

Việc tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp của EVN tập trung vào các nội dung:

a) Sửa đi, bsung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ;

b) Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành;

c) Hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực;

d) Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;

đ) Đy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;

e) Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn và chỉ đạo của EVN đối với người đại diện vốn của EVN tại doanh nghiệp khác;

g) Kiện toàn tổ chức của các tổ chức đảng, đoàn thể trong EVN.

Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp kết quả thực hiện Đán này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article