Điều kiện để được áp dụng thuế suất 0% là: i) có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, hợp đồng hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ  giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé; ii) có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng.

Ngày 2/6/2009, Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải tại Thông tư số 112/2009/TT-BTC.

Điều kiện để được áp dụng thuế suất 0% là: i) có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, hợp đồng hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ  giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé; ii) có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Các dịch vụ của ngành hàng không áp dụng thuế suất 0% là dịch vụ cung cấp suất ăn hàng hông, dịch vụ cất hạ cánh tàu bay, dịch vụ sân đậu tàu bay, dịch vụ an ninh bảo vệ tàu bay, dịch vụ soi chiếu an ninh, dịch vụ băng chuyền hành lý tại nhà ga, dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế từ cảng hàng hông Việt Nam v.v….Dịch vụ áp dụng thuế suất 0% của ngành hàng hải là dịch vụ lai dắt tàu biển, hoa tiêu hàng hải, cứu hộ hàng hải, cầu cảng, bến phao, bốc xếp, buộc cởi dây, kiểm đếm giao nhận vv…

Thông tư được đăng Công báo ngày 15/6/2009, có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article