Tiếp theo Thông tư số 19/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2009 ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề của nhóm nghề sản xuất chế biến, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Thông tư số 22/2009/TT-BLĐTBXH trong cùng ngày ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp và cao đẳng cho nhóm nghề công nghệ kỹ thuật.

Tiếp theo Thông tư số 19/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2009 ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề của nhóm nghề sản xuất chế biến, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Thông tư số 22/2009/TT-BLĐTBXH  trong cùng ngày ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp và cao đẳng cho nhóm nghề công nghệ kỹ thuật.

Theo đó, các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp công lập và tư thục có đăng ký hoạt động dạy nghề vận hành nhà máy thủy điện, vận hành và sửa chữa trạm thủy điện, vận hành thiết bị khai thác dầu khí, vận hành và sửa chữa trạm bơm điện, luyện thép, công nghệ chế tạo và bảo dưỡng đầu máy, xây dựng cầu đường bộ, thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ, sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí, thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu, kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm, giám định khối lượng chất lượng than, kiểm nghiệm bột giấy và giấy, sản xuất phân bón, công nghệ sơn tàu thủy phải thực hiện Chương trình khung ban hành kèm theo Thông tư nói trên. Căn cứ Chương trình khung này, hiệu trưởng các trường tổ chức xây dựng, thẩm định, duyệt chương trình dạy nghề của trường.

Thông tư được đăng Công báo ngày 11/7/2009 (các số từ 334-336), có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Chương trình khung này không bắt buộc áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article