Theo Thông tư số 93/2009/TT-BTC ngày 15/5/2009 của Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với thép hợp kim thuộc nhóm 72.77, 72.78 quy định tại Thông tư số 75/2009/TT-BTC ngày 13/4/2009 về việc bổ sung Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thuế suất thuế nhập khẩu thép đã được sửa đổi (từ 0% đến 10%).

Theo Thông tư số 93/2009/TT-BTC ngày 15/5/2009 của Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với thép hợp kim thuộc nhóm 72.77, 72.78 quy định tại ngày 13/4/2009 về việc bổ sung Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC  ngày 20/12/2007 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thuế suất thuế nhập khẩu thép đã được sửa đổi (từ 0% đến 10%). Mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% của các phân nhóm 7227.90, 7228.30, 7228.40 chỉ áp dụng đối với thép cơ khí chế tạo. Cơ quan hải quan yêu cầu người khai hải quan xuất trình các tài liệu như giấy chứng nhận giám định chứng minh mặt hàng này là thép cơ khí chế tạo tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Trường hợp nhập khẩu không sử dụng cho ngành cơ khí chế tạo mà sử dụng vào mục đích khác như xây dựng thì thực hiện truy thu theo đúng mục đích sử dụng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/5/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 20/4/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article