Đó là các giải pháp giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng, gia hạn thời hạn 180 ngày nộp thuế giá trị gia tăng, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Quý 4/2008 và giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chố ngồi (kể cả lái xe).

Ngày 28/4/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp.

Về giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng: Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm 50% thuế VAT từ ngày 1/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009 theo Điều 1 của Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg (quy định trong Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 85/2009/TT-BTC nói trên) gồm: sợi, vải và sản phẩm may mặc, da giày các loại (bao gồm các loại sợi, xơ, vải, da, giày; sản phẩm của ngành may); giấy các loại (trừ giấy in báo) bao gồm cả bột giấy, sản phẩm bằng giấy các loại, trừ sách quy định tại điểm 0 khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng; xi măng; gạch, ngói các loại bao gồm cả tấm fibrô ximăng; xe mô tô 2 bánh, 3 bánh dung tích xilanh trên 125cm3. Việc giảm 50% mức thuế suất này được áp dụng đối với cả phế phẩm, phụ liệu thu được trong quá trình sản xuất ra sản phẩm đó và được áp dụng thống nhất ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại. Đối tượng được áp dụng mức giảm này bao gồm cả hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh các hàng hóa nói trên.

Về gia hạn thời hạn 180 ngày nộp thuế giá trị gia tăng: Đối với các lô hàng nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định (loại không được quy định trong Danh mục các loại máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư xây dựng, vật tư, phụ tùng trong nước đã sản xuất được do Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành), thời gian gia hạn nộp thuế được tính liên tục kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ và áp dụng đối với Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 1/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009. Hàng hóa trên nếu thay đổi mục đích sử dụng trong thời gian được gia hạn nộp thuế thì kê khai, nộp số thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu đã đượcgia hạn với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan. Doanh nghiệp có hàng hóa nhập khẩu có thể lựa chọn thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng một lần hoặc nhiều lần nhưng lần nộp cuối cùng không được vượt quá thời gian được gia hạn nộp thuế.

Về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Quý 4/2008 từ các hoạt động sản xuất, gia công sợi, dệt, nhuộm, may và sản xuất các mặt hàng da, giầy: Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về phân ngành kinh tế quốc dân để xác định các hoạt động trên. Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm này bằng được tính bằng 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với phần thu nhập từ hoạt động được giảm thuế phát sinh trong quý. Trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 của Bộ Tài chính.

Về giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chố ngồi (kể cả lái xe): áp dụng đối với hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nộp cho cơ quan thuế kể từ ngày 1/5 đến hết ngày 31/12/2009, không phân biệt đăng ký lần đầu hay lần thứ hai trở đi.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/5/2009 (các số từ 265-268), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article