Ngày 11/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 169/2012/TT-BTC về sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu.

Theo đó, điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu từ 20% xuống 10% đối với mặt hàng than đá, than bánh, than quả bàng và than nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá (thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TTBTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế).

Trước đó, ngày 10/9, Bộ Tài chính đã báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ cho phép giảm thuế xuất khẩu than từ 20% xuống 10% nhằm tháo gỡ khó khăn cho Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam.

Mức thuế này được áp dụng kể từ ngày 11/10/2011.

Phong Lam

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article