Ngày 22/2/2008, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 03/2008/QĐ-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe môtô, xe gắn máy 3 bánh dùng cho người tàn tật.

Ngày 22/2/2008, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 03/2008/QĐ-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe môtô, xe gắn máy 3 bánh dùng cho người tàn tật. Quy định này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe môtô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật.

Cơ sở sản xuất phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng các sản phẩm do cơ sở lắp ráp, sản xuất. Trong trường hợp sản xuất hàng loạt, cơ sở sản xuất chỉ được sản xuất, lắp ráp các sản phẩm tiếp theo khi đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại và phải bảo đảm các sản phẩm này phù hợp với hồ sơ đăng ký và mẫu điển hình đã được thử nghiệm. Cơ sở nhập khẩu có trách nhiệm xuất trình nguyên trạng xe để cơ quan kiểm tra chất lượng thực hiện việc kiểm tra.

Quyết định được đăng Công báo ngày 3/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article