Ngày 19/2/2008, Bộ Tài chính, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 19/2008/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của  cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

Ngày 19/2/2008, Bộ Tài chính, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 19/2008/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của  cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/2/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article