Ngày 9/4/2007, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Tập đoàn Intel đã phối hợp tổ chức Lễ khai trương Trung tâm tư vấn công nghệ thông nghệ thông tin tại Hà Nội.

Ngày 9/4/2007, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai trương Trung tâm tư vấn công nghệ thông nghệ thông tin tại Hà Nội do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Tập đoàn Intel phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005-2010” theo Quyết định số 191/2005/QĐ-TTg ngày 29/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong giai đoạn đầu, Trung tâm tư vấn công nghệ thông tin tại Hà Nội sẽ tập trung tư vấn các nội dung các giải pháp tổng thể về mạng, phần cứng, phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp như quản lý tài chính, nhân sự, sử dụng thương mại điện tử v.v… Các doanh nghiệp có thể trực tiếp đến Trung tâm tư vấn công nghệ thông tin tại Hà Nội (185 Giảng Võ) để được tư vấn trực tiếp hoặc có thể nhận được tư vấn qua điện thoại, qua đường internet ( www.itb.vn/tuvan ). Trung tâm tư vấn công nghệ thông tin tại Hà Nội cũng có kế hoạch tổ chức các buổi toạ đàm giới thiệu các sản phẩm công nghệ thông tin, các khoá đào tạo cho các doanh nhân, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp. Cũng trong khuôn khổ của Đề án, năm 2006, một Trung tâm tư vấn công nghệ thông tin đầu tiên đã được thiết lập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đời của Trung tâm tư vấn công nghệ thông tin tại Hà Nội là một trong những nỗ lực nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh lân cận tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dự kiến trong năm nay, sẽ có gần 9000 khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam  sử dụng các dịch vụ tư vấn của Trung tâm tư vấn công nghệ thông tin tại Hà Nội. Đồng thời, sẽ có khoảng 75 khoá đào tạo (tại Trung tâm tư vấn công nghệ thông tin Hà Nội và trực tuyến) về thương mại điện tử, quản trị mạng máy tính  trong doanh nghiệp, kỹ năng sử dụng máy tính và mạng máy tính, quản trị dự án công nghệ thông tin… cho nhân viên, chuyên viên IT… của doanh nghiệp.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article